ĐẦU ĐUÔI CHÍNH XÁC

Bạn muốn lấy số để đánh lớn hôm nay hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay những con số đẹp nhất trong ngày.
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP:500.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn Thẻ Cào
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone…
Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

 ➜ THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC NGÀY TRƯỚC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
( TỪ 01/04 => 15/04 ) NGHỈ DỊCH COVID -19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 Đầu 1 Đuôi 9  ĂN Đầu 1 Đuôi 9
30/03/2020 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
29/03/2020 Đầu 0 Đuôi 7 Miss
28/03/2020 Đầu Đuôi 9  ĂN Đầu Đuôi 9
27/03/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN Đầu Đuôi 5
26/03/2020 Đầu 0 Đuôi 5  ĂN Đuôi 5
25/03/2020 Đầu 9 Đuôi 6  ĂN Đầu 9 Đuôi 6
24/03/2020 Đầu 7 Đuôi 8  ĂN Đầu 7 Đuôi 8
23/03/2020 Đầu 2 Đuôi 7  ĂN Đầu 2
22/03/2020 Đầu 2 Đuôi 4  ĂN Đầu 2 Đuôi 4
21/03/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
20/03/2020 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
19/03/2020 Đầu 7 Đuôi 4  ĂN Đầu 7 Đuôi 4
18/03/2020 Đầu 8 Đuôi 9  ĂN Đầu 8 Đuôi 9
17/03/2020 Đầu Đuôi 7  ĂN Đầu 6 Đuôi 7
16/03/2020 Đầu 9 Đuôi 4 Miss
15/03/2020 Đầu 0 Đuôi 1  ĂN Đầu 0 Đuôi 1
14/03/2020 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
13/03/2020 Đầu 6 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
12/03/2020 Đầu 5 Đuôi 1  ĂN Đầu 5 Đuôi 1
11/03/2020 Đầu Đuôi 4  ĂN Đầu Đuôi 4
10/03/2020 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
09/03/2020 Đầu 3 Đuôi 3  ĂN Đuôi 3
08/03/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN Đầu 6 Đuôi 0
07/03/2020 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu 6 Đuôi 8
06/03/2020 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
05/03/2020 Đầu Đuôi 1  ĂN Đầu Đuôi 1
04/03/2020 Đầu 4 Đuôi 3  ĂN Đuôi 3
03/03/2020 Đầu 3 Đuôi 3  ĂN Đuôi 3
02/03/2020 Đầu 8 Đuôi 7  ĂN Đầu 8 Đuôi 7 
01/03/2020 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
29/02/2020 Đầu 0 Đuôi 5  ĂN Đầu 0 Đuôi 5
28/02/2020 Đầu 8 Đuôi 7  ĂN Đầu 8
27/02/2020 Đầu 2 Đuôi 6  ĂN Đầu 2
26/02/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN Đầu Đuôi 6
25/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
24/02/2020 Đầu 0 Đuôi 9  ĂN Đầu 0 Đuôi 9
23/02/2020 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
22/02/2020 Đầu Đuôi 7  ĂN Đầu Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 3 Đuôi 9  ĂN Đuôi 9
20/02/2020 Đầu 0 Đuôi 8  ĂN Đầu 0
19/02/2020 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN Đầu 9 Đuôi 8
18/02/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN Đầu 1 Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
16/02/2020 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
15/02/2020 Đầu Đuôi 7  ĂN Đầu 1 Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
13/02/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 0 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
11/02/2020 Đầu 9 Đuôi 6  ĂN Đầu 9 Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5  ĂN Đầu 4 Đuôi 5
09/02/2020 Đầu 0 Đuôi 1 Miss
08/02/2020 Đầu 9 Đuôi 4  ĂN Đầu 9
07/02/2020 Đầu Đuôi 3  ĂN Đầu 7 Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
05/02/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN Đầu 1 Đuôi 5
04/02/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN Đầu 1 Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 Miss
02/02/2020 Đầu 8 Đuôi 4  ĂN Đuôi 4
01/02/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN Đầu 3 Đuôi 0
31/01/2020 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
30/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 1 Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
28/01/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN Đầu 7 Đuôi 5
22/01/2020 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
21/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0  ĂN Đuôi 0
19/01/2020 Đầu Đuôi 1  ĂN Đầu 2 Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
17/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
16/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
14/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 6
13/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
12/01/2020 Đầu 8 Đuôi 0  ĂN Đầu 8 Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8  ĂN Đầu 5 Đuôi 8
10/01/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN Đầu 9 Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
08/01/2020 Đầu 7 Đuôi 4  ĂN Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4  ĂN Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 5  ĂN Đầu 1
05/01/2020 Đầu Đuôi 1  ĂN Đầu 2 Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 6 Đuôi 9  ĂN Đuôi 9
03/01/2020 Đầu Đuôi 3  ĂN Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
01/01/2020 Đầu 9 Đuôi 8 Miss
31/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
30/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
29/12/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN Đầu 0
28/12/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN Đầu 0 Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9  ĂN Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8 Đuôi 1  ĂN Đầu 8 Đuôi 1
24/12/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN Đầu 2 Đuôi 6
23/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
22/12/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN Đuôi 2
21/12/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu 4 Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
19/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN Đầu 4 Đuôi 9
17/12/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6  ĂN Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2  ĂN Đầu 9
13/12/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN Đầu 7
12/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
11/12/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
09/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6  ĂN Đầu 7 Đuôi 6
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2  ĂN Đầu 4
07/12/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Miss
05/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
04/12/2019 Đầu 0 Đuôi 4 Miss
03/12/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN Đầu 9
02/12/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6  ĂN Đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN Đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
27/11/2019 Đầu 5 Đuôi 7  ĂN Đầu 5 Đuôi 7
26/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 3
25/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
22/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2  ĂN Đầu 1
20/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 5
19/11/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN Đuôi 2
18/11/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN Đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
16/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
14/11/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
12/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
11/11/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
09/11/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
08/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2  ĂN Đầu 9 Đuôi 2
07/11/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN Đầu 2
06/11/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Miss
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 5  ĂN Đầu 9
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN Đầu 4
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1  ĂN Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9 Đuôi 4  ĂN Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu 6 Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 0 Đuôi 7 Miss
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 3 Miss
29/10/2019 Đầu 4 Đuôi 2  ĂN Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0  ĂN Đầu 3
27/10/2019 Đầu 1 Đuôi 6  ĂN Đầu 1 Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
25/10/2019 Đầu 8 Đuôi 8  ĂN Đầu 8
24/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6  ĂN Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3  ĂN Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 6  ĂN Đầu 7
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 7 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
18/10/2019 Đầu 9 Đuôi 7  ĂN Đầu 9 Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6
16/10/2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
15/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0  ĂN Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 4 Đuôi 7  Miss
13/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7  Miss
12/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8  ĂN Đầu 6 Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4 Đuôi 6  ĂN Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 8 Đuôi 3  ĂN Đầu 8
08/10/2019 Đầu 0 Đuôi 1  ĂN Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 0 Đuôi 0  ĂN Đầu 0 Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7 Đuôi 5  ĂN Đầu 7 Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
04/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Miss
03/10/2019 Đầu 2 Đuôi 7  ĂN Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
01/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN Đầu 1
30/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4  ĂN Đầu 6 Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 4 Đuôi 4  ĂN Đuôi 4
28/09/2019 Đầu 1 Đuôi 6  ĂN Đầu 1 Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 5 Đuôi 7  ĂN Đầu 5 Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
24/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5  ĂN Đầu 2
23/09/2019 Đầu 2 Đuôi 9  ĂN Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
21/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
20/09/2019 Đầu 7 Đuôi 6  ĂN Đầu 7 Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
16/09/2019 Đầu 9 Đuôi 7  ĂN Đầu 9 Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 6 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 7 Đuôi 0 Miss
13/09/2019 Đầu 8 Đuôi 2  ĂN Đầu 8 Đuôi 2
12/09/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN Đầu 1 Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 4 Đuôi 1  ĂN Đầu 4 Đuôi 1
10/09/2019 Đầu 7 Đuôi 1  ĂN Đuôi 1
09/09/2019 Đầu 8 Đuôi 3  ĂN Đầu Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 6 Đuôi 8  ĂN Đầu 6 Đuôi 8
07/09/2019 Đầu 1 Đuôi 6  ĂN Đầu Đuôi 6
06/09/2019 Đầu 4 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 5  ĂN Đầu 5
04/09/2019 Đầu 8 Đuôi 4  ĂN Đầu 8 Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 5 Đuôi 4  ĂN Đầu 5
02/09/2019 Đầu 1 Đuôi 5  ĂN Đuôi 5
01/09/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 6 Đuôi 5  ĂN Đầu 6
30/08/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN Đầu 6
29/08/2019 Đầu 3 Đuôi 3  ĂN Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN Đầu 6 
27/08/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN Đầu 6 Đuôi 2
26/08/2019 Đầu 6 Đuôi 3  ĂN Đầu 6 Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 9 Đuôi 1  ĂN Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 6 Đuôi 1  ĂN Đầu 6
23/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7  ĂN Đầu Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 9 Đuôi 3  ĂN Đầu Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN  Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 6 Đuôi 5  ĂN Đầu 6 Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8 Đuôi 2  ĂN Đầu 8 Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 1 Đuôi 1  ĂN Đầu 1 Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN Đầu 9 Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 8  Miss
15/08/2019 Đầu 7 Đuôi 4 ĂN Đầu 7 Đuôi 4
14/08/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN Đầu 8 Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7 Đuôi 6
10/08/2019 Đầu 7 Đuôi 0 ĂN  Đuôi 0
09/08/2019 Đầu 0 Đuôi 2 ĂN Đầu 0 Đuôi 2
08/08/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
07/08/2019 Đầu 5 Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 4 Đuôi 8 ĂN Đầu 4 Đuôi 8
05/08/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
03/08/2019 Đầu 3 Đuôi 3 ĂN Đầu 3 Đuôi 3
02/08/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN  Đuôi 2
01/08/2019 Đầu 5 Đuôi 6 ĂN Đầu 5 Đuôi 6
31/08/2019 Đầu 7 Đuôi 0 ĂN  Đuôi 0
30/08/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu 5 Đuôi 7
29/08/2019 Đầu 1 Đuôi 8 ĂN Đầu 1 Đuôi 8
28/08/2019 Đầu 0 Đuôi 2 ĂN  Đầu 0
27/08/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN  Đầu Đuôi 4
26/08/2019 Đầu 2 Đuôi 0 ĂN  Đầu Đuôi 0
25/08/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN  Đuôi 2
24/08/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN  Đuôi 1
23/08/2019 Đầu 7 Đuôi 4 ĂN Đầu 7 Đuôi 4
22/08/2019 Đầu 9 Đuôi 8 ĂN Đầu 9 Đuôi 8
21/08/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN  Đuôi 5
20/08/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN Đầu 0
17/08/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0 Đuôi 9
16/08/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5
15/08/2019 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN Đầu 0
14/08/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
13/08/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
12/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8 Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đầu 6 Đuôi 6
10/08/2019 Đầu 6 Đuôi 3 ĂN Đầu 6
09/08/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đầu 9
08/08/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8
07/08/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
06/08/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
05/08/2019 Đầu 3 Đuôi 7 ĂN Đầu 3 Đuôi 7
04/08/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
03/08/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
02/08/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu
01/08/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đuôi 8
30/06/2019 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
29/06/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
28/06/2019 Đầu 1 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
27/06/2019 Đầu 7 Đuôi 5 ĂN Đầu 7
26/06/2019 Đầu 9 Đuôi 5 ĂN Đầu 9 Đuôi 5
25/06/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6
24/06/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8
23/06/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN  Đuôi 5
22/06/2019 Đầu 1 Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
21/06/2019 Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8
20/06/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3
19/06/2019 Đầu 8 Đuôi 1  Miss
18/06/2019 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN Đầu 9 Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 7 Đuôi 4  ĂN Đầu 7 Đuôi 4
16/06/2019 Đầu 7 Đuôi 7  ĂN Đầu 7 Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 0 Đuôi 9  ĂN Đầu 0 Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0 Đuôi 1  ĂN Đầu 0 Đuôi 1
13/06/2019 Đầu 7 Đuôi 9  ĂN  Đuôi 9
12/06/2019 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN Đầu 9 Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 4 Đuôi 4  Miss
10/06/2019 Đầu 9 Đuôi 7  ĂN Đầu 9 Đuôi 7
09/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN Đầu 3 Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 7 Đuôi 5  ĂN Đầu 7 Đuôi 3
07/06/2019 Đầu 8 Đuôi 3  ĂN   Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 0 Đuôi 4  ĂN  Đầu 0 Đuôi 4
05/06/2019 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN  Đầu 6 Đuôi 7
04/06/2019 Đầu 9 Đuôi 6  ĂN   Đuôi 6
03/06/2019 Đầu 7 Đuôi 3  ĂN  Đầu 7 Đuôi 3
02/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7  ĂN  Đầu 5 Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 7 Đuôi 1  ĂN  Đuôi 1